Látássérült észlelés fejlesztése, Fejlesztés, terápia - Levendula Fejlesztő Stúdió


szürkehályoggal történő látásjavító gyakorlatok

A korrekciós célú fejlesztés szempontjából azonban nem a megtartó emlékezet fejlesztése az elsődleges feladat, hanem az azt megelőző fázis: a vizuális kép elsődleges bevésése. Ha ugyanis ez a kép hiányos és pontatlan, megőrzése és felidézése is kevéssé hasznos számára.

  1. Látási zavarok
  2. A látás görbületének sugara

A szándékos bevésés módját külön is gyakorolni kell a gyermekkel, valamint annak tudatosítását, hogy azt hosszabb ideig meg kell őriznie és adott időpontban fel kell idéznie. Az emlékezet terjedelme és a megőrzési idő fokozatosan növekedjen. A látott tárgyak belső képét felidéző képzeleti tevékenység a gyengénlátó számára kiemelten fontos gondolkodási művelet, aminek a tudatos gyakorlása elengedhetetlen.

Látássérült gyermekek motoros koordinációjának fejlesztése

A gyengénlátó tanuló vizuális emlékezetének terjedelmét is növelni kell, mert ezáltal hatékonyabban tudja kompenzálni rossz látását pl. Gyakorolnia kell a vizuális megfigyelés tudatos és rendszerezett módját is, mert ha mereven szögezi a tekintetét egy tárgyra, vagy rendszertelenül ide-oda csapong a tárgyon, kevesebbet tud felfogni belőle. A gyengénlátó számára szükséges gyakorlatok az ép látású tanulótársak számára is hasznosak.

Alap VII. GY 2 3 Ajánlás Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel első látásra gyakran komplikáltabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki gyerekek nélkül, otthon ha van, a javasolt verssel együtt.

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

Amikor már gördülékeny a mozgás látomás 0 mennyi az szöveg összhangja, valamint úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel.

Az első kipróbálások után is csak arra keressen választ a látássérült észlelés fejlesztése szempontok között és az ajánlásban, amilyen problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat koncepció-élet különböző nézőpontokból kel, és világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között.

sonapax és látás

A tanulási folyamat egyik fontos mozzanata a figyelem és az emlékezetben való megtartás. Az írás, olvasás elsajátítása során számos vizuális információt szükséges figyelni és megjegyezni, ezért nagyon fontos ennek a területnek a megfelelő fejlettsége.

A figyelem lehet spontán vagy akaratlagos. Ha a környezetünkbe valami új, érdekes vagy szokatlan inger kerül, reflexesen odafordulunk, de ha megszoktuk, akkor egy idő múlva a ráirányuló figyelem megszűnik.

A gyerekek figyelemzavarának egyik oka, látóideg sorvadás műtét ez a spontán odafordulás a környezet ingereire túl gyakran előfordul.

Ilyenkor nem képesek az ingerek akaratlagos szelektálására, a tanító pedig azt tapasztalja, hogy a figyelmük túl könnyen elterelődik. A figyelem legfőbb funkciója tehát az ingerek közötti akaratlagos vagy spontán szelektálás, hogy csak a szervezet számára lényeges ingerekre válaszoljunk, illetve csak azokat észleljük.

Az emlékezet látássérült észlelés fejlesztése tanult ismeretek megtartását, felidézését jelenti. Itt is működik egy szelektív szűrő, mert az észlelt ingereknek csak egy részét tároljuk hosszabb vagy rövidebb ideig a memóriánkban.

hogyan mérik a látást dioptriában

Azok az információk, amelyek nem ismétlődnek, vagy nem végzünk látássérült észlelés fejlesztése valamilyen kognitív műveletet, általában a rövid idejű memóriába kerülnek. Ezért nehezebb megjegyezni például az értelmetlen szótagokat. A kognitív funkciók fejlesztése a gondolkodás elősegíti a memória jobb működését, és fordítva, az emlékezet segíti a gondolkodást. A gyengénlátó gyermeket tanítani kell a tudatos és rendszeres látási megfigyelésre.

Elsősorban arra, hogy ismerje meg és igényelje a számára szükséges látási feltételeket megvilágítást, megfelelő közelséget, optikai eszközeit, többletidő stb. Tudatosan és ésszerűen használja meglévő látását. Vizuális megfigyeléseit kapcsolja össze egyéb érzékszervi benyomásaival pl.

Látásos megfigyelését az elemző-összetevő gondolkodás irányítsa induljon ki az egészből, haladjon a részletek felé, nevezze meg látássérült észlelés fejlesztése részeket és azok összefüggését, majd ismét az egészre térjen vissza.

Rendszeres játék lehet akár tárgyat, akár képet vagy absztrakt jelet mutatunk be az a feladat, hogy fényképezze le a szemével, majd becsukott szemmel vetítse le a belső képernyőjére, és nézze meg újra.

a normális látás az, hogy hány dioptriában

A képzeleti kép részleteire irányuló kérdések rávezetik, hogy mennyiben volt hiányos és pontatlan a belső kép. Újra megszemlélve a tárgyat kiegészítheti a látássérült észlelés fejlesztése, vagy helyesbítheti a tévedéseit. Az ismételt és pontosított vizuális képzeleti kép nagymértékben segít a gyengénlátó gyermeknek a látottak kiemelten a betűk felismerésében. Az ember kijavítja saját látását gyengénlátó tanuló igencsak rászorul a vizuális emlékezetére, mert amíg a jó látású csak rápillant a másolni való szövegre, a gyengénlátónak ki kell hozzá mennie a táblához, közel kell vennie a szeméhez a könyvet, megkeresni a szöveg adott részét, majd a füzete megfelelő sorát, ezalatt emlékezetében meg kell őriznie a látottakat.

Munkáját annál hatékonyabban tudja végezni, minél több adatot tud egyszerre megjegyezni. Ez a képesség célzott gyakorlással fejleszthető. Ne arra törekedjék, hogy minél többször egyeztesse munkáját a mintával ahogy ezt az ép látású tanuló teszi hanem a fentebb említett lefényképezés módszere, valamint a látottak néma megfogalmazása, megnevezése, értelmezése. Vizuális megtartó emlékezetére támaszkodik az a gyengénlátó tanuló is, aki szűk látóterű optikai segédeszközével csak néhány betűt lát egyszerre, mégis látássérült észlelés fejlesztése próbál olvasni.

Az emlékezet segít a gyengénlátó embernek akkor, amikor eszközeit szigorú rendben helyezi el a táskájában, vagy a fiókjában, hogy gyorsan megtalálja, ha szüksége van rá.

GY 3 4 Támogató rendszer Brigitte Sindelar fejlesztő programja a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek megelőzésére.

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS MOBILITÁSI ESZKÖZ LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete Játékosan Feladatgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez. Eu-Synergon Tölgyszéky Papp Gyuláné: Képességfejlesztő technikák és eljárások az anyanyelv tanításában.

Logopédiai Kiadó Taníts meg engem!

látás egy kép

Horváthné Mészáros Márta: Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Sokat dicsérjük őket! A figyelemfejlesztő feladatok tervezésénél mindig különös tekintettel kell lennünk a gyermek figyelmének tartósságára és erejére. A pontos, részletekre kiterjedő megfigyelés a gyerekeknél fokról fokra alakul ki a gyakorlás hatására. Amint látjuk, a dekoncentrált, a gyorsan fáradó gyermek figyelmét, emlékezetét, koncentrálóképességét sok ötletes játékkal fejleszthetjük.

A tanulás és a reprodukálás emlékezés közötti időt azonban csak fokozatosan emeljük. Ügyeljünk arra, hogy vagy a megtanulandó mennyiséget, vagy a tanulás és reprodukálás között eltelt időt emeljük!

  • Látássérült gyermekek motoros koordinációjának fejlesztése
  • Elemi rehabilitáció | Kreatív Formák Alapítvány
  • CSÚCSTECHNOLÓGIÁS MOBILITÁSI ESZKÖZ LÁTÁSSÉRÜLTEKNEK - Magyar Fejlesztési Központ
  • Ha a halat nem látják, akkor közreműködésével hatékonyabbá válik a látássérült gyermekek óvodai, iskolai oktatása, fejlesztése, lehetővé válik az együtthaladás a csoport többi tagjával Tájékozódik a csoportban lévő segítendő látássérült gyermekek köréről, sérülésből adódó speciális szükségleteikről.

A kettőt együtt ne, mert az nehezített tanulási helyzetet hoz létre, ami elveheti látássérült észlelés fejlesztése gyermekek kedvét a tanulástól. A feladatok, az eszközök, képek, ábrák és feladatlapok kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a gyengénlátó gyermek látóképességére, és amennyiben arra szükség van, adaptálni kell számára.

GY 4 5 A feldolgozás menete Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni.

Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése

A pedagógus legjobb látássérült észlelés fejlesztése szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. Vizuális figyelem és emlékezet A feladat célja a vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése. Ajánljuk minden 1 látássérült észlelés fejlesztése. Feladatok 1. Sorolj fel emlékezetből tíz tárgyat, amit az ablakból láttál! Gyengénlátó tanulónál ezt a látássérült észlelés fejlesztése ne alkalmazzuk. Helyette a tanári asztalon vagy más, általa biztosan látható távolságban lévő tárgyak csoportját adhatjuk megfigyelési, illetve emlékezési feladatként.

Jegyezd meg! Mutasd meg, mit tettem! A gyakorlatsort legalább kétszer mutassuk be! Gyengénlátó tanulónak közvetlenül előtte és jó megvilágítás mellett mutassuk.

Rajzold le! Hagyjunk időt a megfigyelésre. Bizonyos gyerekek, főleg akiknek a figyelme fáradékony még, hajlamosak nagyon hamar azt mondani, hogy megjegyezték. Ilyenkor tegyünk egy próbát, és kérjük, mondják el, milyen fontos tulajdonságait fogják lerajzolni a tárgynak.

Ha csak egy-két szempontot ragadtak meg, vegyük elő a tárgyat ismét, és kérjük meg őket, hogy próbálják több tulajdonságát bevésni az emlékezetükbe. Gyengénlátó tanuló számára a lerajzoltatás túl nehéz feladat lehet. A megfigyelés részletességét úgy is ellenőrizhetjük, hogy szavakkal íratjuk látássérült észlelés fejlesztése a látottakat. A rajzolást helyettesíthetjük formázással gyurmából vagy agyagból vagy szétvágott képelemek összerakásával.

Fordíts fel kettőt! Ha ezek párok, akkor felveheted, ha nem, jegyezd meg a helyüket és tedd vissza! Ezután a másik játékos következik. A végén az nyer, akinek a legtöbb párja van. Egyéni differenciálásra is alkalmas ez a játék.

Fejlesztés, terápia

Memóriakártyák készültek még rajzfilmhősökkel, madarakkal és geometriai formákkal. Mondd el! Rakd ki emlékezetből a padodon! A gyengénlátó tanuló számára hasznos nehezítési mód, ha a mintát alapos megfigyelés után eltakarjuk, majd néhány percnyi késleltetés után kezdhetik el a minta kirakását.

Játékos és jó fejlesztési gyakorlat a megfigyeltetést követő módosítás után a Mi változott meg? Ennek egy jóval nehezebb változatát instruáljuk, amikor azt kérjük, hogy hátulról sorban rajzolják le, vagy rakják ki a mintát. Színezd ki azt a tárgyat, amelyiket láttad a képen! A képek azért viccesek, hogy valóban a látottak emlékezetben tartását gyakorolják, így kevésbé tudnak asszociálni. A tárgyak mindig a következő oldalon vannak. Egy részük ott volt a képen, a többi nem. Látássérült észlelés fejlesztése el, hazafelé menet mi mellett haladsz el!

Ezt sokáig gyakoroljuk. Jól jegyezzétek meg, hogy mit csináltok a hétvégén, mert hétfőn arról fogunk beszélgetni!