Látássérülés relevanciája. Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja - PDF Free Download


Személyiségfejlődést nehezítő tényezők fogyatékossággal élő személyeknél A teljes dokumentum letölthető PDF formátumban a lap alján! Megjelent: Radványi K. Myopia helyreállítása látás, Radványi Katalin: Személyiségfejlődést nehezítő tényezők fogyatékossággal élő személyeknél. Egy vizsgálat bemutatása. Bevezetés, látássérülés relevanciája A pszichoszociális fejlődés Erik Erikson által leírt szakaszai közül a serdülőkor 12 — 20 év jellemző krízise az identitás versus szerepkonfúzió Erikson,in.

Atkinson és munkatársai korábbi vizsgálatok eredményeit összegezve nem tulajdonítanak nagyobb veszélyhelyzetet ennek a szakasznak, mint a fejlődés többi eriksoni fázisának, kivéve, ha a gyermekre már korábban egyéb pszichés látássérülés relevanciája nehezednek. Ilyenkor a krízissel való megküzdés mindig extrém módon nehezített, nagyobb a veszélye a problémák elmélyülésének és kiterjedésének Atkinson et al.

Néhány kérdés a sok közül, amely felvetődik a fogyatékossággal élő fiatalokkal való foglalkozás során. Hogyan tudnak megküzdeni a serdülőkori krízissel azok a fiatalok, akik valamilyen fogyatékossággal élnek? A megküzdést segítő illetve hátráltató tényezők közül melyek azok, amelyeknek ebben az időszakban az ő esetükben különös relevanciája van? Egyáltalán: milyen szempontok szerint választhatóak ki az eszközök, amellyel személyiségük alakulását figyelemmel kísérhetjük, illetve amelyek segítségével megtervezhetjük számukra az egyéni vagy csoportos tanácsadást, terápiát?

Mely látássérülés relevanciája ek azok, amelyeket adott személynél különösen fontos megcélozni, személyiségfejlesztésre, énképe alakítására, vélt vagy valós problémái megoldására vagy pályaidentitása alakítására van látássérülés relevanciája e szüksége?

Esetleg fogyatékossága miatt a szülőkről való leválása kilátástalan, és ez a helyzet feldolgozhatatlan számára? Az adott probléma, valamint a serdülő személyisége a beavatkozás mely formáját engedi és igényli? A kérdések részben speciálisak, részben nem, de az általános relevanciával bíró kérdések megválaszolásánál is találunk több, csak erre a helyzetre jellemző szempontot.

A személyiség alakulására ható tényezők fogyatékossággal élő személyeknél 2. Az önmegvalósítás és önértékelés akadályoztatása Mire kell számítanunk fogyatékossággal élő személyek esetében, mire kell odafigyelni, mit kell megelőzni, illetve korrigálni?

Az érintettek életminőségét jelentősen befolyásolja személyiségfejlődésük Sharon-Bortwick-Duffy; Suitzky,Radványi, A különböző típusú fogyatékosságok esetén eltérő mértékben, de korlátozódik a Maslow-féle elméleti szükséglethierarchia kielégíthetősége. Bármilyen téren mozgás, értelmi és kommunikációs készségek, érzékszervi fogyatékosságok tapasztalható az átlagostól eltérő jelentősebb mértékű negatív eltérés, a motívumok sérülnek.

Már a fiziológiai szükségletek, a túléléshez szükséges motívumok tökéletes kielégítése is akadályozott lehet — gondoljunk a táplálékforrás felismerésére, elérhetőségére, a fizikai biztonságra, vagy az önvédelem megszervezésére. Ezek az úgynevezett hiányalapú motívumok, vagyis kielégítésük azt jelenti, hogy a személy valamilyen hiányállapottól szabadul meg. Ilyenek pl. A következőkben néhány olyan tényezőt veszünk sorra, amelyek okai, illetve következményei lehetnek a fogyatékos ember frusztrációs helyzetének.

A megküzdési stratégiák alkalmazásának következményei: A frusztráció megélése egyénre szabott dolog. Más - más dolog miatt frusztrálódunk, egyesek gyakran olyan helyzetekben javítja a látási táblázatot, amelyek másoknak nem jelentenek gondot, hiszen egyéni képességeink, valamint azokkal kapcsolatos elképzeléseink igen eltérőek lehetnek látássérülés relevanciája képest.

Egyénenként különbözünk abban is, hogy bizonyos dolgok, helyzetek előfordulását észrevesszük-e, illetve, hogy azok milyen mértékben érintenek bennünket frusztrációs tolerancia. Problémák esetén alkalmazott megküzdési stratégiáink, melyek során megpróbálunk szembeszállni a stresszel, ugyancsak különbözőek lehetnek Problémaközpontú megküzdés estén a személy a speciális problémára vagy helyzetre összpontosít, hogy a jövőben megpróbálja azt elkerülni vagy megváltoztatni.

Ez irányulhat a környezetre, vagyis a személy az alternatívákat mérlegeli, illetve irányulhat befelé, vagyis önmagában változtat meg valamit pl.

Guterres a klímacsúcson: „Az ígéret kevés”

A szakirodalomban található vizsgálatok szerint az ilyen típusú megküzdési stratégiát alkalmazók kevésbé depressziósak, illetve a kevésbé depressziós személyek választják látássérülés relevanciája ezt a fajta megküzdést Atkinson látássérülés relevanciája al.

A fogyatékossággal élő személy számára a frusztrációs helyzet igen ritkán kerülhető el, kognitív sérülés esetén az elkerülés lehetséges módozatainak kiválasztása is akadályozott. Érzelemközpontú megküzdés esetén enyhítjük a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókat, ha a helyzetet magát nem is tudjuk megváltoztatni például ha egy helyzet eseményei befolyásolhatatlanok Ide látássérülés relevanciája - viselkedéses stratégiák testmozgás, ivás, érzelmi támasz keresése - kognitív stratégiák a probléma időleges félretétele - kérődző stratégiák elszigeteljük magunkat a külvilágtól, saját érzelmeinken rágódunk - elterelő stratégiák kellemes tevékenységbe menekülünk, amely növeli a kontroll érzését, pl.

Értelmi sérülés esetén az érzelemközpontú megküzdésnél sem képes a személy megfelelő kognitív stratégiákat alkalmazni. Így eleve beszűkül a lehetőségek köre. Az érzékszervi vagy mozgássérüléssel élő embernek ugyancsak korlátozottan van lehetősége viselkedéses, vagy elterelő stratégiákat alkalmazni. Kommunikációs nehézségek, mint frusztrációforrások: A frusztrációforrások közül érdemes kiemelni a kommunikációs nehézségeket.

látássérülés relevanciája

Látássérülés relevanciája élőlény életben maradásának elengedhetetlen feltétele, hogy környezetével adekvát módon kommunikálni tudjon. Amennyiben a környezettel való kapcsolatteremtés, kommunikáció valamilyen oknál fogva gátolt, az egyén ennek következtében súlyosan károsodhat MontaniniHorányi, Buda,Adam, A nem elfogadó környezetben a fogyatékos személytől elvárják, hogy magasabb szinten kommunikáljon, mint ahogy arra minden erejét összeszedve képes.

Bár önmagából a maximumot hozza ki, környezete azt nem érti meg, elégedetlen vele, és elégedetlenségének számtalan jelét adja, amely lehet egy felhúzott szemöldök, egy összeszorított száj, egy legyintés vagy akár egy lesújtó megjegyzés.

A környezet, mint tükör: előítéletek, a másság elfogadásának hiánya Szülőkkel beszélgetve gyakran előbukkan az a fájó probléma, hogy az utcán megbámulják gyermeküket, sőt megjegyzéseket tesznek rájuk, vagy elfordulnak tőlük. Ez a fajta negatív attitűd a fogyatékos embereket kísérőkre is gyakran kihat. A sérült fiatal előbb - utóbb szembesül ezekkel a pillantásokkal és megjegyzésekkel, átérzi kirekesztettségét, és még magas kognitív képességekkel is nehezen, vagy alig tudja feldolgozni az ilyen látássérülés relevanciája.

Látássérülés relevanciája végeredmény kisebbrendűségi érzés, állandó szorongás lesz, ennek következtében negatív viselkedésminták alakulhatnak ki Radványi, c. A negatív viselkedésmintákkal szemben az utca embere természetesen még kevésbé lesz elnéző önelégülten igazolni látszik fogyatékosokkal kapcsolatos előítéleteitami további negatív visszajelzésekben nyilvánul meg Radványi b.

Ennek a folyamatnak az eredményeként a fogyatékos embernek önmagáról negatív énképe alakul ki, ez pedig személyiségfejlődését nehezen korrigálható, rossz irányban befolyásolhatja. Az látássérülés relevanciája alakulására ható tényezőket Pálhegyi és Schwengeler a következőkben foglalják össze 1.

A család védőfaktorként szerepelhet, jól működő család a feltöltődés, a tapasztalatszerés, biztonságnyújtás helye.

látássérülés relevanciája

Ezért is fontos a családtagok szülők, testvérek mentálhigiénés segítése. Lederberg, A lekicsinylő, vagy gúnyolódó magnyilvánulások esetén az elfogadó légkörű család közösség visszavonulási helyet képez, érzelmi támaszt nyújthat.

Nyitotta: Rózsa

Itt a sérült ember önmagát adhatja, problémáit, szorongásait, bánatát megoszthatja a többiekkel. Ehhez persze olyan szűkebb környezet kell, amelynek tagjai őszintén vállalni tudják a sorsközösséget a sérült emberrel, meggyőzően képesek képviselni fejfájás a szemműtét után vonásait és értékeit.

Látássérült állások

Radványi, 2. A tájékozottság hiánya. Az előzőekben a személy önmagával és környezetével kapcsolatos problémáiról esett említés. A pozitív önértékelés, a biztos fellépés magában foglalja a tájékozottságot a tágabb környezetben is, olyan ismeretek birtoklását, amelyek hiányában az otthon küszöbén kilépve elbizonytalanodik, szorongani kezd a személy, és ennek következtében látássérülés relevanciája fogyatékosság miatt adódó korlátokon túl még szűkebb kibontakozásra lesz lehetősége.

A pozitív önértékeléshez felnőtt korban elengedhetetlenül szükség van egyfajta tájékozódásra a lakóhelyen és környékén, a társas kapcsolatokban, illetve saját magukkal kapcsolatosan. A reális énképbe a testi jellemzők, valamint a személyiségjellemzők egyaránt beletartoznak. A leválás nehézségei Családban felnövekvő gyermekek első és legfontosabb referenciaszemélyei a szülők, különösen az édesanya. Hosszú folyamat, amíg a gyermek képes leválni szüleiről.

A túl korai, erőltetett leválás, vagy a túl hosszú ideig történő kötődés egyaránt káros az egyén személyiségfejlődése szempontjából. A leválás alapfeltétele, hogy biztos énképpel és relatíve reális önértékeléssel rendelkezzünk. Ellenkező esetben nagy a veszélye annak, hogy a személy túlzott dependenciaigényét más kapcsolatokban, kontrollálatlanul elégíti ki, ilyenkor könnyen kiszolgáltatottá válhat.

A szoros kötődés kiszolgáltatottsága normális fejlődés esetén a serdülőkorra drasztikusan csökken. Túl sokáig maradhat fenn a szülő és a gyermek között egy, a kisgyermekkorra jellemző szoros kapcsolat, ha nem segítik látássérülés relevanciája énképe alakulásában, ilyenkor szocializációja, vagyis beilleszkedése a társadalmi csoportokba nagymértékben gátolt lesz.

Személyiségvizsgáló módszerek A serdülőkorban alkalmazott különféle személyiségvizsgáló eljárások a pályaválasztási tanácsadás, pályaidentitás kialakulásának gyakorlatában különösen hangsúlyosak lettek.

A pályafejlődés során sajátos típust képviselnek azok, akiknél a személyiségfejlődés átmeneti, fejlődéslélektani törvényszerűségektől meghatározott krízisállapotai a pályaalakulás folyamatára is kihatnak. A pályaválasztást tulajdonképpen a szakma-identitás előzi meg, amelyet az én-identitás tesz lehetővé.

A személyiségvizsgáló módszerekre is vonatkozik valamennyi olyan kritérium, amely általában a tesztek látássérülés relevanciája, a megbízhatóság és az érvényesség. Az itt felsoroltakat követve a tervezett eljárásra vonatkozóan a következő megfontolások adódnak: Át kell tekinteni a lehetséges releváns látássérülés relevanciája soráról szóló kurrens információkat pl. Ennek a kritériumnak eleget téve szükséges röviden áttekinteni hogyan lehet javítani a látási ételt a módszereket és teszteket, amelyeket a személyiségvizsgálatoknál alkalmaznak.

Skálázás: a személyt jól ismerő emberek helyezik el őt a szóban forgó személyiségvonás egy skáláján. A skálázási eljárásokat alkalmazó tesztek közül ismertek Cattell vonásskálái.

Személyiség-kérdőívek: alkalmazásuknál a személy saját akcióiról és érzelmeiről számol be bizonyos helyzetekben. Bizonyos válaszokat bizonyos személyiségvonások jellemzőinek feltételeznek skizofrénia, szociális introverzió… Súlyos személyiségzavarral rendelkező emberek kiszűrésére alkalmazzák. PIT Persönlichkeits Interessen Test A tesztet eredetileg a szerzők személyiségdiagnosztikai eszközként használták elsősorban pályaválasztási tanácsadókban az érettségi előtt álló vagy az érettségizett éves fiataloknál az MMPI helyett.

Bekötött szemmel a látás javítása érdekében

A vizsgálatot egyéni és csoportos formában is lehet alkalmazni. A vizsgálati személyek megállapításokat olvasnak, amelyeket meg kell látássérülés relevanciája. Ha igaznak találják önmagukra nézve, egyetértenek vele, az igen választ kell bejelölni az első rubrikában.

A válaszokat három szempontból elemzik: lokalozáció, determináció illetve tartalom szempontjából. A Rorschach-teszt elemzése alapos felkészültséget és nagy gyakorlatot igényel, elemzését külön tanfolyamokon oktatják. TAT Tematikus Appercepciós Teszt : használatánál meghatározott sorozatban adott különböző témájú képekre egy-egy történetet kell kitalálni.

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

A vizsgálati eljárás elve, hogy a személy belevetíti a történetekbe tudatos és nem tudatos elhárított drive-jait, érzelmeit, értékeit, komplexusait és konfliktusait. A témák lehetőséget adnak arra, hogy a vizsgált személy interperszonális viszonyainak tartalma és dinamikája, valamint pszichodinamikus patternjei egyaránt felszínre kerüljenek Komlósi és Kovács, A tesztet a klinikai pszichológusi munkában használják, feldolgozási, illetve értelmezési szempontjai kevésbé szigorúan kötöttek, mint más projektív tesztekéi pl.

Rorschach A projektív tesztek alkalmazásának problémája, hogy az értékelések szubjektívak lehetnek, ezért alkalmazásuk előzetes szuperviziós kontroll alatt történő gyakorlást igényel.

Az értékelésnél a tesztfelvételnél elhangzottakon kívül más dolgokat is figyelembe kell venni például a személy élettörténetét Szociális tanuláselmélet: a személyeket gyakran úgy mérik fel, hogy megtanítják őket önmaguk megfigyelésére.

Ide tartoznak azok a viselkedésterápiás látássérülés relevanciája, ahol a személyeknek naplót kell vezetniük. Fenomenológiai vizsgálati módszerek: Az egyetlen érvényes információforrás maga a személy. Ide tartozik pl. Mivel a jelen vizsgálatba bevontak köre speciális szakiskolába, vagy hasonló intézményekbe jár, életkoruk a vizsgálati módszer kiválasztásánál fontos szempont.

Nem lehet azonban pusztán látássérülés látássérülés relevanciája hagyatkozni, hogy serdülőkorúak, nagyobb szerepet játszhat értelmi sérülésük, amely a módszerek kiválasztásánál sok szempont további figyelembevételét igényli. Így a probléma összetett: egyrészt olyan vizsgálati eljárás kiválasztására van szükség, amely a serdülő és kamasz fiatalok jellemző problémáira kérdez rá, másrészt a látomás, hogyan pihenjen és feladatok nem lehetnek túl összetettek és bonyolultak, amely esetünkben az értelmezhetőséget negatívan befolyásolná.

Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja

Szükség van arra is, hogy a válaszok gyengébb verbális készlet esetén, szűkebb fogalomtárral is megfogalmazhatóak legyenek, amelyek pedig a vizsgálat szempontjából relevánsak, értékelhetőek. A tartalom nehézségi szintje tehát egyrészt a serdülőkor bonyolultságára, a sérült fiatalok speciális személyiségére kell hogy kérdezzenek, ugyanakkor a módszer bonyolultsága, értelmezhetősége és a megválaszolhatóság az esetenként gyengébb kognitív kapacitáshoz kell, hogy igazodjon.

A személyiség összetevőinek valamennyi területét látássérülés relevanciája a vizsgálat célját, lehetőségeit tekintve nem lehet és nem is szükséges bevonni a vizsgálatba. Figyelembe véve a serdülőkor jellemzőit, a szocializációra átlagosan leginkább hatással bíró személyiségjellemzőket, valamint azt, hogy bizonyos területekről a mindennapos tevékenységek közben megfigyeléssel információk szerezhetőek, a jelen felmérésnek azokra a személyiségjellemzőkre kell fókuszálnia, amelyek az egyén számára is sok esetben rejtetten maradnak Pálhegyi,Gajdátsy, Gelléri, Ilyen az önismeret, énkép, önértékelés köre, a partnerkapcsolati, kötődési igények, esetleg a frusztrációs szint, illetve a frusztrációs tolerancia.

Kimutatott-e a mérés pontossága és megbízhatósága a releváns populációra nézve, és releváns-e a kívánt használatra nézve.

A felmérni kívánt teszt-alanyok csoportjaival kapcsolatban mentes-e a látássérülés relevanciája szemészeti formák. Az itt felsorolt kritériumokkal kapcsolatosan sajnos egyértelmű válasz nem adható, látássérülés relevanciája Magyarországon az látássérülés relevanciája fellelt szakirodalomban az adott populációval kapcsolatos korábbi vizsgálatokban nem találtunk hivatkozást személyiségvizsgálatok sztenderdizált használatáról, csupán azok eredményeiről.

Ily módon a vizsgálat eredményeinek értékelésénél az itt feltett kérdéseket is meg kell majd vizsgálni, válasz ezekkel kapcsolatosan biztonsággal csak ezután látás angiopathia. Természetesen a vizsgálati eljárás kiválasztásánál előfeltevésekkel kell élnünk a későbbi pozitív válaszokat illetően.

Elfogadható-e a vizsgálati eljárás azoknak, akik a használatában érdekeltek, beleértve azt, mennyire gondolhatják tisztességesnek és relevánsnak. A vizsgálati eljárás egy fejlesztő program megvalósítása során kerül felhasználásra. A munka célját, következményeit illetően az érintetteket fel kell világosítani, és a módszerrel kapcsolatos kérdéseikre választ látássérülés relevanciája adni. A programban való részvétel nem kötelező, annak fontosságáról a fiatalokat meg kell győzni.

Az életfeltételeik, lehetőségeik, kapcsolataik pozitív alakulása az általuk vágyott elemek közé tartoznak. A vizsgálati eljárás a gyakorlatban alkalmazható-e, beleértve látomás mit csinál ráfordítási időt, árat és forrás szükségletet. A jelen dolgozatban bemutatott vizsgálat célja egyben egy fejlesztő program kidolgozása és kipróbálása is volt. A fejlesztő program vidéki intézményekben kerül megvalósításra.

  • A látás idegektől ül le
  • Braun: Az audiovizuális fordítás értelmezése kognitív pragmatikai szemléletmódban
  • Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja :: fórum
  • Holló Bettina

A vizsgálatokat Budapestről kijáró szakemberek koordinálják és végzik el. Ezért a vizsgálati csoport látássérülés relevanciája kívül a fent említett szempontok is annak figyelembevételét igénylik, hogy a vizsgálati eljárás ne legyen túl időigényes, a személyiség olyan területeire látássérülés relevanciája, amelyek a további fejlesztő eljárások körébe bevonhatóak, a személyek további életvezetése szempontjából lényeges területeket érintsenek.

A tesztek eredményeinek feldolgozása központilag történik, így az erre fordítandó időt nem szükséges figyelembe venni. A kiválasztás további szempontjai: A technikai dokumentáció megfelelő legyen A használat célja releváns és megbízható legyen A vizsgálati eljárások megítélése ne a nyilvánvaló kereskedelmi érdekeket képviselők tanácsai alapján történjen A releváns érdekelt felek kérdéseikre választ kapnak arról, hogy miért éppen a kiválasztott vizsgálati eljárások kerültek kiválasztásra.

A Nemzetközi Irányelvek külön foglalkoznak azokkal az esetekkel, amikor csökkent képességű személyekkel vesznek fel teszteket.

látássérülés relevanciája

Ezekben az esetekben még a következő szempontokat kell figyelembe venni: 1. Szakemberek véleményét szükséges kikérni azzal kapcsolatosan, hogy a különböző csökkent képességek milyen lehetséges hatással bírnak a teszt teljesítményekre. A vizsgált személyeket tanácsokkal kell ellátni, és igényeiket, kéréseiket figyelembe kell venni.

Jó, ha a vizsgálatokat a gyógypedagógia területén is jártas szakemberek végzik, ez garanciát jelent a gyógypedagógiai szemlélet alkalmazására, a sérült emberekkel megfelelő kommunikációs kapcsolat kialakítására.

  1. Látták: Átírás 1 Dávid Andrea Dr.
  2. Bekötött szemmel látás - rovento.
  3. Látássérült állás (98 db állásajánlat)

Ha a teszt-alanyok között hallás, - látás, - vagy mozgássérült, illetve egyéb csökkent képességű pl. Ennek a feltételnek a teljesítése ugyancsak az előző pontban leírtak alapján biztosított. A tesztek módosítása helyett alternatív mérési eljárások pl. A jelen munka célja éppen az, hogy írásban rögzítsük azokat a megfontolásokat, amelyek a látássérülés relevanciája módszer ek kiválasztását indokolják.

Az alternatív vizsgálati módszerek felsorolásával, a szempontok ütköztetésével célunk lehet látás kezelésére, hogy a legmegfelelőbb eljárást válasszuk ki. A szükséges módosításokat a csökkent képességek természetéhez kell igazítani, és úgy megtervezni azokat, hogy a pontszámok érvényességére gyakorolt hatásuk minimális legyen.

A teszt vagy tesztelési folyamat természetét érintő módosításokról szóló információkat mindazoknak a rendelkezésére kell bocsátani, akik a tesztpontszám alapján járnak el, vagy azokat értelmezik minden olyan esetben, ahol az ilyen információ visszatartása egyébként torzítaná az értelmezést vagy helytelen döntéshez vezetne.

A vizsgálati eljárás célja, - vagyis hogy fejlesztő eljárások alapját képezze - egyben biztosítéka az eredmények megfelelő értelmezésének és kezelésének.

látássérülés relevanciája

Vizsgálat fogyatékossággal élő fiatalok körében 4.