Filozófia mint világkép. Navigációs menü


néha homályos látás

Napjainkban divatossá vált az elméleti fizika egyes eredményeit metafizikai megvilágításokba helyezni és ezekből pusztán spekulatív filozófia mint világkép, erőteljesen filozófiai célzattal messzemenő következtetéseket levonni. Fordított helyzetek is előálltak. A teológusok a modern fizika egyes eredményeit teljesen félreértve, abból hibás következtetéseket vontak le.

9 Idézet, 9 ókori Filozófustól, ami Megváltoztatja a Gondolkodásod!

A fentiek jól tanúsítják, hogy mindkét oldal érveit, véleményét figyelembe kell venni egy esetleges összehasonlítás filozófia mint világkép a félreértések elkerülése végett, de szigorúan ügyelve arra, hogy mind a fizikát, mind a filozófiát saját mérlegén mérjük! Először a fogalmak tisztázását végezzük el, majd történeti áttekintést adunk két tudományág viszonyáról melynek során egynémely vitás kérdést bővebben kifejtünkvégül aktuális kérdéseken keresztül megfogalmazunk egy lehetséges választ, lehetőséget a kapcsolatra.

látás helyreállítási történetek

Ebben a lehetséges válaszban is ki fog tűnni valamint munkánk egészére is jellemzőtörekvésünk: igyekszünk megmutatni, hogy a keresztény vallás megfér a természettudomány mellet napjainkban is, sőt a keresztény filozófia oldaláról értékes bírálat is elhangozhat a fizika felé — ha a keresztény filozófia is illő alázattal beismeri filozófia mint világkép.

Szükséges egy megjegyzést is előrebocsátani: valláson és keresztény alapokon az esetek többségében a katolikus Egyház hitét és vallását értjük — mivel egyrészt ehhez tartozunk, másrészt pedig úgy véljük, itt kellőképp kidolgozott, logikus rendszerben van jelen a metafizika és a teológia tudománya, mely az összevetéshez szükséges.

szürkehályog myopia vagy hyperopia